Rachunkowość

Podstawowym celem Biura Rachunkowego ASSET jest dostarczenie Państwu faktycznego oraz rzetelnego obrazu sytuacji na temat stanu majątkowego i finansowego przedsiębiorstwa, którym Państwo kierują. W ramach sformalizowanego systemu rachunkowego dokonujemy kompleksowej ewidencji procesów produkcji, dystrybucji i kondensacji zachodzących w określonym podmiocie gospodarczym.

Wspieramy sposób prowadzenia firmy w oparciu o spójną strukturę metod i technik, wspomaganych przez najnowocześniejsze systemy informatyczne. Oferujemy niezwykle cenną pomoc w opracowniu polityki rachunkowości, w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obiegu dokumentacji. Pomożemy zaplanować odpowiednią dla firmy politykę rachunkową, która efektywnie usprawni funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa oraz pozwoli na przejrzyste i zrozumiałe zaprezentowanie jego wyników działalności radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom. Wiąże się z tym również przygotowanie obszernych, rzetelnych bilansów dotyczących zysków i strat organizacji.

Jesteśmy w pełni gotowi podjąć się:

Oto pełna lista usług, jakie świadczymy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • opracowania planu kont z uwzględnieniem specyfiki Klienta,
  • zaplanowania polityki rachunkowości i obiegu dokumentacji,
  • raportowania w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych,
  • przygotowania kompleksowej i rzetelnej prezentacji wyników działalności firmy;

Dzięki wdrożeniu doskonałych systemów informatycznych mają Państwo, poprzez Internet, zawsze wgląd do najważniejszych danych oraz informacji w zakresie działań prowadzonych przez nasze biuro.