Obsługa kadrowo – płacowa

Optymalizacja działań i minimalizacja kosztów wewnętrznych to kluczowe założenia dla prawidłowo rozwijającej się i funkcjonującej firmy na dzisiejszym rynku. Usługi kadrowo-płacowe, jakie oferuje Biuro Rachunkowe ASSET, pozwolą na znaczne zniwelowanie kosztów generowanych i pochłanianych przez działy administracyjne Państwa przedsiębiorstw. Zlecając nam czasochłonne i skomplikowane zarządzanie kadrowo-płacowe organizacji, zyskują Państwo profesjonalną, w pełni poufną i szybką obsługę w tej materii oraz komfort w dalszym i skutecznym kierowaniu przedsiębiorstwem.

Poprowadzimy akta osobowe każdego z Państwa pracowników, uwzględniając przy tym dokładną ewidencję urlopową, chorobową i płacową. Zajmiemy się skrupulatnym sporządzeniem między innymi rocznych informacji o dochodach, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych czy rocznego obliczenia podatku PIT-4R, zgodnie z obowiązującym, lecz wciąż dynamicznie zmieniającym się prawem pracy oraz prawem podatkowym.

Oto pełna lista usług, jakie świadczymy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

  • prowadzenie akt osobowych pracownika,
  • sporządzanie ewidencji urlopowej i chorobowej,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • sporządzenie dla ZUS zgłoszeń, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych,
  • przygotowanie list płac we wszystkich możliwych wariantach,
  • sporządzenie druków RMUA, RP7,
  • rozliczenia PFRON w ramach zakładu pracy chronionej,
  • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
  • sporządzenie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R);

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość usług!